En blogg om jobbskaping

En blogg om jobbskaping

Landet trenger en jobbskapingsdugnad

JobbskapingsdugnadenPosted by Admin Wed, April 04, 2018 16:35:19

Vi har allerede sysselsatt drøyt 2.6 millioner. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

Beregninger BIE Innovasjon har gjort viser at om alle arbeidssøkende skulle fått jobbe så mye de kan og vil måtte vi i dag ha skapt 225.000 nye heltidsstillinger. Det at vi ikke klarer å skape arbeidsplasser betyr at vi taper 225 milliarder i verdiskaping, hvert år.

Når en hører politikerne, fagforeninger og media i dag kan det nesten virke som om Norge mangler arbeidstakere – og at de som ikke har jobb er latsabber. Det er det bildet som er skapt.


Fra nyhetene er vi vant til å høre at ledigheten er på rundt 3%. I den statistikken er det hundretusener som ikke er regnet med, bl. a. de undersysselsatte, de som er på tiltak, personer med nedsatt funksjonsevne, uføre som kan jobbe deltid, samt de som ikke er registrert noe sted. Dette er alle mennesker som vil ha en jobb, men som ikke får det. Anslagsvis utgjør dette over 400.000 personer, eller ca. 15 % av arbeidsstyrken – omregnet til heltidsstillinger 225.000.

«Ledighet er roten til alt ondt» heter et gammelt ordtak. Derfor er det utrolig viktig at så mange som overhodet mulig – helst alle - har en jobb å gå til. Det vitner om passivitet, likegyldighet og mangel på empati å la en befolkning på størrelse med hele Bergen og omegn gå rundt uten at det er en ledig jobb å få. Som ledig får man dekket knapt 1 av 5 av behovene i Maslows behovspyramide. Å gå ledig er ikke bra – hverken for enkeltmennesket, familiene, samfunnet eller økonomien. Det er i tillegg særs dårlig utnyttelse av flotte ressurser.


Løsningen

Som gründer har jeg svært liten innflytelse på arbeidsinnvandringen eller størrelsen på trygdeytelsene, utenom kanskje å skrive artikler som denne. Men jeg er vant til å finne løsninger. Her er løsningen uhyre enkel: er det for få jobber, må det skapes flere.

Det positive i situasjonen er at Norge har alle muligheter! Vi har penger, vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt på og vi har haugevis med gode forretningsideer. Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har allerede sysselsatt drøyt 2.6 millioner. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

BIE Innovasjon tar tak i utfordringene. Vi har utviklet et program for innovasjon og jobbskaping og en modell som øker mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser. BIE Innovasjon har også en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet.

Nå inviterer vi alle til å være med på «Jobbskapingsdugnaden». Kom an, bli med på en samfunnsnyttig dugnad du også: Alle tjener på at alle er i jobb.