En blogg om jobbskaping

NYHET: VippsGO-butikkJobbskapingsdugnaden

Posted by Admin Tue, April 24, 2018 11:53:59

Blog image

For tiden arbeider vi med utforming av nye nettsider for å gjøre det enklere for deg å bli med på den store Jobbskapingsdugnaden. I mellomtiden har vi opprettet en VippsGO-butikk. Her kan du bli Jobbfadder, VIP Jobbsupporter eller Firma Jobbsupporter. Du kan også støtte oss med valgfritt beløp. Følg med på facebook og bieinnovasjon.no fremover - vi gjør jobbskaping enklere!

Blog imageMin hatt den har tre kanter – og det er mer enn nokBIE-modellen

Posted by Admin Wed, April 18, 2018 19:43:23

Det er mye som er fint ved å være singel. Man har enkel, kompromissløs frihet og tid til å bli kjent med sine styrker og svakheter. Derimot har man to hovedproblemer som singel, og det er de samme problemene man støter på som gründer: For lite penger og for mange ensomme stunder.

Å jobbe for seg selv betyr ofte å jobbe med seg selv. Pengene skal samles inn av en selv, og avgjørelsene skal fattes på egenhånd. Julebordene blir som i Jon Hjørneviks dikt «Julebord i enkeltmannsforetaket»:

«Bedrifta var samla
det var meg og eg.
Eg var der som tilsett,
og sjefen var meg.

Så drakk me og åt,
sjefen og eg.
Eg las et dikt.
Då kosa eg meg.

Sjefen heldt tale
og skryten fekk eg.
Eg takka for året,
og gav blomar til meg.

Etter desserten gjekk eg fra bordet,
og drog med meg sjefen inn på kontoret.
Eg såg meg i augo, kviskra sjefen i øyra.
Sjefen min smilte, det er slikt han vil høyra.

Eg er nokså lur.
Eg veit kva som trengs
Eg gjekk opp i løn,
og fekk sjefen til sengs.»

Blog image


Den som vil skape sin egen jobb har alltid måttet ta på seg mange hatter. Man skal være regnskapsansvarlig, markedsansvarlig, salgssjef, kreativ leder og daglig leder. Det blir mange roller, mye ansvar og å heie på seg selv blir kjedelig i lengden. «Slik skal det være», har mange trodd.

Må det være slik?

Hva hvis du ikke bare kom inn i et firmafellesskap hvor du leide en kontorplass med nettverksmuligheter, men også fikk tilgang til et kostymelager med alle hattene du ikke helt har fått til å passe? I BIE Innovasjon sier vi at en gründer eller jobbskaper skal slippe å være altmuligmann eller -kvinne. "Ingen bedrifter, ingen ledere og ingen ansatte skal stå alene." Det er tanken bak BIE Innovasjon sin modell, og grunnen til at den inneholder et eget trenerteam og støtteapparat. De gjør hverdagen til BIE-gründerne mye enklere. En BIE-jobbskaper eller BIE-gründer skal ikke være alene om å hente inn penger, og heller ikke sitte alene på kontoret som både regnskapsansvarlig og salgssjef.

Blog image
NYHET: Camp BIECamp BIE

Posted by Admin Fri, April 06, 2018 13:21:58

I BIE Innovasjon har vi jobbet hardt for å utvikle en modell for å gi mennesker og forretningsideer sjansen til å blomstre. Vårt slagord er: "Ingen bedrifter, ingen ledere og ingen ansatte skal stå alene".

Derfor lanserer vi Camp BIE. Camp BIE er et innovasjonssenter og en komplett jobbskapingsarena. I Camp BIE blir forretningsideene til virkelighet, og Camp'en er første steg mot å bli en BIE-bedrift.

Blog image

Hva skjer på Camp'en?
Noen begynner på fotballskole for å bli dyktige. Hos oss blir du dyktig i å utvikle og/eller skape deg din egen jobb. Camp BIE er praktisk rettet. Deltakerne evalueres før og underveis slik at de til enhver tid får de riktige arbeidsoppgavene eller rett opplæring for dem.

Fra dag én starter du med praktisk arbeid i ditt firma. Du får først og fremst konkrete arbeidsoppgaver, tilpasset deg, og/eller en skreddersydd opplæringsplan. Du er i sentrum. Dette er ikke et kurs hvor du går gjennom et fast pensum.

Blog image

Hvis Camp BIE høres ut som det perfekte programmet for deg eller din forretningsidé, vennligst fyll ut dette skjemaet og kom i kontakt med oss. Vi gleder oss til å bygge morgendagens næringsliv sammen med deg.Landet trenger en jobbskapingsdugnadJobbskapingsdugnaden

Posted by Admin Wed, April 04, 2018 16:35:19

Vi har allerede sysselsatt drøyt 2.6 millioner. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

Beregninger BIE Innovasjon har gjort viser at om alle arbeidssøkende skulle fått jobbe så mye de kan og vil måtte vi i dag ha skapt 225.000 nye heltidsstillinger. Det at vi ikke klarer å skape arbeidsplasser betyr at vi taper 225 milliarder i verdiskaping, hvert år.

Når en hører politikerne, fagforeninger og media i dag kan det nesten virke som om Norge mangler arbeidstakere – og at de som ikke har jobb er latsabber. Det er det bildet som er skapt.

Blog image


Fra nyhetene er vi vant til å høre at ledigheten er på rundt 3%. I den statistikken er det hundretusener som ikke er regnet med, bl. a. de undersysselsatte, de som er på tiltak, personer med nedsatt funksjonsevne, uføre som kan jobbe deltid, samt de som ikke er registrert noe sted. Dette er alle mennesker som vil ha en jobb, men som ikke får det. Anslagsvis utgjør dette over 400.000 personer, eller ca. 15 % av arbeidsstyrken – omregnet til heltidsstillinger 225.000.

«Ledighet er roten til alt ondt» heter et gammelt ordtak. Derfor er det utrolig viktig at så mange som overhodet mulig – helst alle - har en jobb å gå til. Det vitner om passivitet, likegyldighet og mangel på empati å la en befolkning på størrelse med hele Bergen og omegn gå rundt uten at det er en ledig jobb å få. Som ledig får man dekket knapt 1 av 5 av behovene i Maslows behovspyramide. Å gå ledig er ikke bra – hverken for enkeltmennesket, familiene, samfunnet eller økonomien. Det er i tillegg særs dårlig utnyttelse av flotte ressurser.

Blog image


Løsningen

Som gründer har jeg svært liten innflytelse på arbeidsinnvandringen eller størrelsen på trygdeytelsene, utenom kanskje å skrive artikler som denne. Men jeg er vant til å finne løsninger. Her er løsningen uhyre enkel: er det for få jobber, må det skapes flere.

Det positive i situasjonen er at Norge har alle muligheter! Vi har penger, vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt på og vi har haugevis med gode forretningsideer. Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har allerede sysselsatt drøyt 2.6 millioner. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

BIE Innovasjon tar tak i utfordringene. Vi har utviklet et program for innovasjon og jobbskaping og en modell som øker mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser. BIE Innovasjon har også en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet.

Nå inviterer vi alle til å være med på «Jobbskapingsdugnaden». Kom an, bli med på en samfunnsnyttig dugnad du også: Alle tjener på at alle er i jobb.