BIErøkteren

BIErøkteren

Manglende jobbskaping koster oss 225 milliarder - årlig!

PengebrukPosted by Jan Myhre Thu, June 16, 2016 16:18:24
Det at vi ikke klarer å skape arbeidsplasser til alle som kan og vil jobbe betyr at vi taper 225 milliarder i verdiskaping, hvert år.

Summerer man lønnskostnader inkl. sosiale kostnader, driftsresultat og merverdiavgift anslår BIE Innovasjon at verdiskapingen pr person i lønnet arbeid er på 1 million kroner. I Norge har vi arbeidssøkere tilsvarende 225.000 heltidsstillinger.

Utenom tapt verdiskaping kommer utgifter forbundet med sykdom, uføre og økt trygdeutbetaling.

Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil jobbe. Norge har alle muligheter! Vi har penger, vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt på, og vi har haugevis med gode forretningsidéer. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har sysselsatt drøye 2.6 millioner personer. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

BIE Innovasjon tar tak i utfordringene; vi har utviklet en modell som øker mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser, vi har en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet – og vi inviterer alle til å være med på «Jobbskapingsdugnaden».

Hører du det, Erna? 225 milliarder! Du bør bruke mye mer penger på jobbskaping. Alle tjener på at alle er i jobb.