BIErøkteren

BIErøkteren

NAV feilmedisinerer

PengebrukPosted by Jan Myhre Thu, June 25, 2015 21:04:38

I 2013 kom 0,24% av tiltaksdeltakerne i NAV under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering”. Noen må være blinde for den opplagte løsningen på arbeidsledigheten.

I en diskusjon sier tjenestedirektøren i NAV: “Jeg er enig i at NAV først og fremst må prioritere arbeid. Ambisjonen er at vi skal løfte oss mange divisjoner på å jobbe ut mot arbeidsmarkedet og på å formidle folk til jobber”.

Videre sier han: ”I dag faller ungdom utenfor arbeidsmarkedet først og fremst på grunn av mangel på kompetanse”.

I et annet intervju på nrk.no sier NAV-direktøren i Rogaland, sitat: “Skole er den eneste garantien for å få en jobb og fremtidig inntekt”.

BIE Innovasjon mener dette er en alt for snever, gammeldags og passiv tankegang. Vi vet nemlig at det er mange drop-outs som er blitt riktig vellykkete gründere og jobbskapere.

Når vi har ca 400.000 mennesker som vil og kan jobbe og noen titusen ledige stillinger, da mangler vi ikke arbeidskraft - da mangler vi jobber! Da hjelper det ikke å være verdensmester i å skrive søknad eller formidle jobber eller gå på skole - da må man først og fremst forsøke å bli verdensmester i jobbskaping!

Dessverre synes direktørenes tankegang å være utbredt i NAV. Kan det tenkes at ikke mange akademikere i embetsverket har særlig greie på, eller følelse for, næringsetablering?

Det er mye enklere å rope halleluja enn å utføre undere. Dvs å lære noen å skrive CV og pushe de til å søke på ledige stillinger er noe enhver kursarrangør klarer, mens det å hjelpe noen til å etablere en ny bedrift/skape en ny arbeidsplass er en helt annen skål. Dette er en annen viktig årsak til at man satser på jobbsøkertiltak tror jeg.

Faktum er i hvert fall at så å si ingen av tiltaksmidlene NAV bruker går til jobbskapingsrelaterte tiltak. I NAV sin tabell for 2013 over tiltaksdeltakere fordelt på tiltakstype fremgår det at 0% av deltakerne kom under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering”…

Av 72716 tiltaksdeltakere var det 173 jobbskapingsrelaterte (0,24%, avrundet til 0% i tabellen).

I 1992 var jeg på besøk på stortinget. Resultatet av det var bl. a. at det ble satt av 10 millioner til Jobbskapingsrelaterte tiltak utenom arbeidsmarkedsetatens regi. Jeg tror, kjære politikere, at dersom ikke NAV endrer pengebruken sin, bør dere vurdere å hundredoble den potten, og også ta den tilbake til dens opprinnelige intensjon. Om dere må ta pengene noe sted fra, kan dere ta fra det som NAV i dag sløser bort på jobbsøkerkurs. Feilmedisinering er noe som bør høre helsesektoren til.