BIErøkteren

BIErøkteren

Etter USA valget

JobbskapingsdugnadenPosted by Jan Myhre Fri, November 11, 2016 10:26:30

Forstår norske politikere NÅ?

Forstår de nå det viktigste:
- innbyggerne må ha en god jobb, og
- husholdningene må ha en god inntekt.

Forstår de nå at de må satse på Jobbskaping? Vil de nå støtte BIE sine Jobbskapingsprosjekter?

Takk til det amerikanske folk som har sagt fra! Håper vi andre forstår hva de sier.Manglende jobbskaping koster oss 225 milliarder - årlig!

PengebrukPosted by Jan Myhre Thu, June 16, 2016 16:18:24
Det at vi ikke klarer å skape arbeidsplasser til alle som kan og vil jobbe betyr at vi taper 225 milliarder i verdiskaping, hvert år.

Summerer man lønnskostnader inkl. sosiale kostnader, driftsresultat og merverdiavgift anslår BIE Innovasjon at verdiskapingen pr person i lønnet arbeid er på 1 million kroner. I Norge har vi arbeidssøkere tilsvarende 225.000 heltidsstillinger.

Utenom tapt verdiskaping kommer utgifter forbundet med sykdom, uføre og økt trygdeutbetaling.

Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil jobbe. Norge har alle muligheter! Vi har penger, vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt på, og vi har haugevis med gode forretningsidéer. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har sysselsatt drøye 2.6 millioner personer. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

BIE Innovasjon tar tak i utfordringene; vi har utviklet en modell som øker mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser, vi har en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet – og vi inviterer alle til å være med på «Jobbskapingsdugnaden».

Hører du det, Erna? 225 milliarder! Du bør bruke mye mer penger på jobbskaping. Alle tjener på at alle er i jobb.Kunnskap er redningen - eller?

PengebrukPosted by Jan Myhre Tue, February 16, 2016 13:16:21

"Vi visste vel fra før at vi befinner oss på en brennende plattform og at det er kunnskap og kompetanse som er redningen". Dette skriver rektor ved UiO som en kommentar til Produktivitetskommisjonens andre rapport.

Det er vel og bra å ha kunnskapsrike ledige, men ville de ikke heller hatt jobb? Mitt poeng er at det er jobbskaping og kreativitet som er redningen i en omstillingstid med økende ledighet. Over hele verden ser vi ledighet, mye ledighet blant kunnskapsrike mennesker. Det bør være bevis nok for at hverken bachelor eller master er redningen.

Rektor må selvsagt forsvare sin stand. Medlemmene av kommisjonen er vel heller ikke kjent for entreprenørskapsånd - og det kryr ikke av gründere i forvaltningen. Kanskje derfor NAV kun bruker 0,15% av sine 7-8 tiltaksmilliarder på jobbskaping og egenetablering?

I en tid hvor ledigheten i Norge skyter i været med rekordfart, bruker NAV 99,85% av tiltaksmidlene på å lære folk å søke jobb - samt å holde dem i aktivitet i et eller annet mer eller mindre matnyttig tiltak. Ikke videre kunnskapsrikt, spør du meg.

For å bli en vellykket jobbskaper kreves spesielle egenskaper. Du kan ikke lese deg til disse. Derfor har da også mange suksessfulle næringsetablerere droppet ut av skolen, eller ikke vært spesielt skole (les teori) flinke. Det er selvsagt også eksempler på det motsatte, men den store majoriteten av jobbskapere er "uvanlige folk". Det er derfor det er så få selvstendig næringsdrivende. Men akk så viktig å legge forholdene til rette slik at det blir flere - nettopp fordi det er disse som er redningen.

Vi i BIE Innovasjon har fremsatt følgende forslag til representanter i regjeringen og til arbeidsministeren:


1. Minst 3% av tiltaksdeltakerne skal gå under gruppen "Jobbskaping og egenetablering". Jobbskaperkurs prioriteres.
2. Arbeidspraksis og lønnstilskudd må også tilbys bedrifter med få ansatte, og oppstartsbedrifter.
3. Fasen for dagpenger under etablering må økes fra 9 til 18 måneder.
4. I 2014 ble potten til "Jobbskapingsmidler" tatt ut av statsbudsjettet. Den bør snarest inn igjen, og intensjonen må være at den går til noen større prosjekter av nasjonal interesse - slik som BIE Innovasjon sitt pilotprosjekt. Størrelse: 50 millioner.

Vi venter fortsatt på tilbakemelding. Men de er vel for opptatt med å snakke med folk med den rette kompetansen...?

Norge har 400.000 arbeidssøkere!

JobbskapingsdugnadenPosted by Jan Myhre Mon, November 16, 2015 12:05:02

Å operere med en ledighetsstatistikk på 80.000 er rimelig langt fra virkelighetens verden, og en bruk av statistikk ingen er tjent med. Ifølge OECD kamuflerer Norge ledigheten. Vi må ta alvoret inn over oss og finne løsninger - ikke stikke hodet i sanden og håpe på et under. Slik ser antallet arbeidssøkere ut:

Bruttoledighet (summen av registrerte ledige og arbeidssøkere på tiltak, minus tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne): 99.400

+ Undersysselsatte (mennesker som er i jobb, men ønsker seg større stillingsbrøk) : 70.000 (26.000 årsverk)

+ Personer med nedsatt arbeidsevne: 203.000, hvorav 146.500 på AAP. Om vi antar at 2/3 av de siste ville hatt en 60% stilling får vi 97.600 reelle arbeidssøkere og 58.600 årsverk.

+ Uføre: SSB har foretatt en undersøkelse som viser at 87.000 av disse ville hatt jobb. Om vi antar at samtlige ville hatt 30% stilling utgjør det 26.100 årsverk.

+ Arbeidssøkere ikke registrert noe sted (NEET - neither in education, employment or training, uten trygd/inntekt): 40.000 under 30 år. Anslag +30: 40.000. Anslagsvis 80% av disse er reelle arbeidssøkere = 64.000. (51.200 årsverk).

Totalt antall arbeidssøkere: 418.000 (ikke medregnet de som oppholder seg her fra Norden eller EU for å søke jobb, nyankomne flyktninger eller de som oppholder seg her ulovlig).

15% av arbeidsstyrken...


Til ettertanke: Tallet har holdt seg ganske stabilt i mange år.

Ledige stillinger:
Registrert iflg. SSB: 21.000. Om vi antar at det kun er 1 av 3 jobber som registreres hos SSB, og at gjennomsnittlig stillingsbrøk i utlyste stillinger er 60%, har vi 37.800 årsverk ubesatt.

Ut fra disse tallene har BIE Innovasjon beregnet at det i dag er behov for å skape 225.000 nye heltidsstillinger - om alle som kan og vil skal få arbeide så mye de ønsker.

NAV operer også med 400.000: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/NAV+i+media/bedre-enn-sitt-rykte

LO har kommet frem til samme tall (400.000) i sin beregning av "utenforskapet": http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Integrering/Hverken-800-000-eller-650-000-star-utenfor-arbeidslivet/


Det kan sikkert diskuteres om det korrekte behovet for heltidsstillinger er 140.000, 190.000, 225.000 eller 260.000. For meg som samfunnsengasjert borger og jobbskaper er det uvesentlig. Vi har en utfordring! Skal vi gå igang, eller skal vi gi blaffen, stikke hodet i sanden, og si at "I Norge er det da nesten ikke ledighet, bare 3-4%"? Valget for fremtiden er ditt.

Det er liten tvil om at det er svært stort behov for jobbskaping. Derfor har BIE Innovasjon bl. a. utviklet BIE-modellen, og tatt initiativet til Jobbskapingsdugnaden.

Bli med på den du også!Linker:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/OECD-Norge-kamuflerer-arbeidsledigheten-5565720.html

https://www.ssb.no/215912/arbeidsledige-og-undersysselsatte-15-74-%C3%A5r-etter-kj%C3%B8nn-og-%C3%B8nsket-arbeidstid-per-uke.tilbud-av-ukeverk-a-37-5-timer-aku.1-000

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H0-tgPdmyAQJ:https://www.nav.no/no/NAV%2Bog%2Bsamfunn/Statistikk/AAP%2Bnedsatt%2Barbeidsevne%2Bog%2Buforetrygd%2B-%2Bstatistikk/Nyheter/_attachment/425326%3F_download%3Dtrue%26_ts%3D15088e38aa8+&cd=1&hl=no&ct=clnk

http://www.ssb.no/akutu/

http://www.aftenposten.no/meninger/Hva-gjor-de-40000-unge-som-hverken-studerer_-jobber-eller-naver-7821207.html
http://www.arbeidslivet.no/Velferd/Sosialpolitikk/100-000-unge-utenfor-arbeid-og-utdanning/Vi trenger ikke NAV til alt!

PengebrukPosted by Jan Myhre Mon, September 21, 2015 10:43:32

Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har en arbeidsstyrke på drøye 2.7 mill. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da? Ikke hvis vi prioriterer rett.

NAV kjøper tiltaksplasser for rundt 7 milliarder kroner årlig. I juni hadde vi 67764 tiltaksdeltakere. Av disse kom 104 under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering” - 0,15%. Antallet er redusert fra året før, og har vært stabilt langt under 0,5% i mange år.

99,85% av de 7 milliardene går altså til andre tiltak enn det å skape nye jobber. Hvorfor? Det virker jo som om det er tverrpolitisk enighet om at innovasjon og jobbskaping er viktig nå.

Ikke alle 7 milliardene kan gå til jobbskaping. Noen av de med nedsatt arbeidsevne trenger oppfølgingstiltak over tid. Noen trenger bedre norskkunnskaper osv. Men det må skapes en holdningsendring - aktiv jobbskaping må bli likestilt med aktiv jobbsøking.

Her er noen punkter til den nye NAV-sjefen Sigrun Vågeng og til statsråd Robert Erikssons ekspertgruppe:
1. Minst 3% av tiltaksdeltakerne skal gå under gruppen "Jobbskaping og egenetablering". Jobbskaperkurs prioriteres.
2. Arbeidspraksis og lønnstilskudd må også tilbys bedrifter med få ansatte, og oppstartsbedrifter.
3. Fasen for dagpenger under etablering må økes fra 9 til 18 måneder.

Ledige og arbeidsgivere trenger ikke NAV
Fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland sier at de ikke har tilstrekkelig oversikt over effekten av pengebruken. NAV bruker altså 7 milliarder uten å vite nok om hva resultatene for den enkelte er. Jeg kan fortelle henne det - de er elendige! Mange går på 3-4 jobbklubber, motivasjonskurs o.l. og har flere praksisplasser uten resultat. Jovisst kommer flere av deltakerne ut i jobb i løpet av tiltaksperioden, men det hadde de aller, aller fleste gjort uten tiltak også.

Av en eller annen grunn synes NAV, og flere med dem, å tro at ledige flest er så dumme at de ikke klarer å finne seg en jobb - eller at arbeidsgiverne er så hjelpesløse at de ikke klarer å skaffe ansatte - uten at NAV er inne i bildet med et eller annet tiltak.

Når Monland sier at "NAV må bli arbeidsmarkedets møteplass" synes det å være et uttrykk for denne misforståelsen om at arbeidsgiver og arbeidssøker ikke finner hverandre uten hjelp fra NAV. Vis meg den arbeidsgiver som ikke vet hva praksisplass- og lønnstilskuddsordningen er. Vis meg den arbeidsgiver som ikke finner frem på nav.no sine sider - der står det meste om tilskudd og tilrettelegging. Jeg tror også arbeidssøkere flest fint klarer å kommunisere NAV sine tilbud for seg til arbeidsgiver. Jeg er sikker på at hadde vi hatt 400.000 ledige stillinger som passet "folk flest", da hadde arbeidsgiver og arbeidssøker funnet hverandre, helt på egenhånd.

Jobbskaping
Vi har ca 400.000 arbeidssøkende mennesker som vil og kan jobbe og noen titusen ledige stillinger. Vi mangler ikke arbeidskraft - vi mangler jobber! Da hjelper det ikke å være verdensmester i å skrive søknad eller formidle jobber eller gå på skole - da må man først og fremst forsøke å bli verdensmester i jobbskaping!

Store tall er vanskelige å forholde seg til, så her et eksempel på individnivå. En ledig mottar 18.000,- i brutto trygd pr. måned. En tiltaksplass koster 10.000,- pr. mnd. Totalt kr. 28.000,-. Det må da være bedre at personen får 30.000,- i brutto lønn for å jobbe, enn 28.000,- for ikke å jobbe? Bedre for den enkelte, for familien, for utjevningen fattig/rik, og for samfunnet.

Jobbskaping skjer både i privat og offentlig sektor. Hvert eneste år er det haugevis med gode forretningsidèer som aldri blir realisert - vi er langt under EU-gjennomsnittet på innovasjon. Mer fokus på, og midler til, aktiv jobbskaping vil bidra til å få fart på innovasjonen og forretningsutviklingen i det private. Vi har også en mengde uløste oppgaver som burde vært gjort: vi har underbemannede syke- og aldershjem, vi har skoler som råtner, veier og fortau som ikke ser ut, og vi har landskap som gror igjen. For å nevne noe. Men i stedet for å betale noen for å gjøre disse jobbene setter vi folk på trygd og tiltak. Forstå det den som kan!

Et siste konkret eksempel på jobbskaping er tollvesenet. De tar ca. 1% av dopet og andre ulovlige varer som flyter inn. Ansettes flere tollere blir det mindre kriminalitet, politiet fritas for noen arbeidsoppgaver og kan konsentrere seg om det de ikke rekker over i dag, vi får færre personlige tragedier - og det kommer inn penger i statskassa i form av toll og avgifter.

Vi har råd til haugevis med Securitasvakter som skal ta snikere på buss og bane, men ikke tollere. Pussig.

Lykke til med å snu skuta til en vettug kurs, Sigrun Vågeng.NAV feilmedisinerer

PengebrukPosted by Jan Myhre Thu, June 25, 2015 21:04:38

I 2013 kom 0,24% av tiltaksdeltakerne i NAV under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering”. Noen må være blinde for den opplagte løsningen på arbeidsledigheten.

I en diskusjon sier tjenestedirektøren i NAV: “Jeg er enig i at NAV først og fremst må prioritere arbeid. Ambisjonen er at vi skal løfte oss mange divisjoner på å jobbe ut mot arbeidsmarkedet og på å formidle folk til jobber”.

Videre sier han: ”I dag faller ungdom utenfor arbeidsmarkedet først og fremst på grunn av mangel på kompetanse”.

I et annet intervju på nrk.no sier NAV-direktøren i Rogaland, sitat: “Skole er den eneste garantien for å få en jobb og fremtidig inntekt”.

BIE Innovasjon mener dette er en alt for snever, gammeldags og passiv tankegang. Vi vet nemlig at det er mange drop-outs som er blitt riktig vellykkete gründere og jobbskapere.

Når vi har ca 400.000 mennesker som vil og kan jobbe og noen titusen ledige stillinger, da mangler vi ikke arbeidskraft - da mangler vi jobber! Da hjelper det ikke å være verdensmester i å skrive søknad eller formidle jobber eller gå på skole - da må man først og fremst forsøke å bli verdensmester i jobbskaping!

Dessverre synes direktørenes tankegang å være utbredt i NAV. Kan det tenkes at ikke mange akademikere i embetsverket har særlig greie på, eller følelse for, næringsetablering?

Det er mye enklere å rope halleluja enn å utføre undere. Dvs å lære noen å skrive CV og pushe de til å søke på ledige stillinger er noe enhver kursarrangør klarer, mens det å hjelpe noen til å etablere en ny bedrift/skape en ny arbeidsplass er en helt annen skål. Dette er en annen viktig årsak til at man satser på jobbsøkertiltak tror jeg.

Faktum er i hvert fall at så å si ingen av tiltaksmidlene NAV bruker går til jobbskapingsrelaterte tiltak. I NAV sin tabell for 2013 over tiltaksdeltakere fordelt på tiltakstype fremgår det at 0% av deltakerne kom under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering”…

Av 72716 tiltaksdeltakere var det 173 jobbskapingsrelaterte (0,24%, avrundet til 0% i tabellen).

I 1992 var jeg på besøk på stortinget. Resultatet av det var bl. a. at det ble satt av 10 millioner til Jobbskapingsrelaterte tiltak utenom arbeidsmarkedsetatens regi. Jeg tror, kjære politikere, at dersom ikke NAV endrer pengebruken sin, bør dere vurdere å hundredoble den potten, og også ta den tilbake til dens opprinnelige intensjon. Om dere må ta pengene noe sted fra, kan dere ta fra det som NAV i dag sløser bort på jobbsøkerkurs. Feilmedisinering er noe som bør høre helsesektoren til.Landet trenger en jobbskapingsdugnad!

JobbskapingsdugnadenPosted by Jan Myhre Thu, June 25, 2015 20:36:19

Beregninger BIE Innovasjon har gjort viser at om alle arbeidssøkende skulle fått jobbe så mye de kan og vil måtte vi i dag ha skapt 225.000 nye heltidsstilinger.

Når en hører politikerne, fagforeninger og media i dag kan det nesten virke som om Norge mangler arbeidstakere – og at de som ikke har jobb er latsabber. Det er det bildet som er skapt.

Fra nyhetene er vi vant til å høre at ledigheten er på rundt 4%. Men i den statistikken er det hundretusener som ikke er regnet med, bl. a. de undersysselsatte, de som er på tiltak, personer med nedsatt funksjonsevne, uføre som kan jobbe deltid, samt de som ikke er registrert noe sted. Dette er alle mennesker som vil ha en jobb, men som ikke får det. Anslagsvis utgjør dette 380.000 personer, eller ca. 14 % av arbeidsstyrken – omregnet til heltidsstillinger 225.000.

Ledighet skyldes altså ikke latskap. Ledighet skyldes at det skapes for få jobber. Det er utfordringen vår. Det er den utfordringen vi må se i øynene, i stedet for å stikke hodet i sanden, og si at «i Norge er det da nesten ikke ledighet». Det er heller ikke mye å skryte av at vi har ”Europas laveste ledighet” – et Europa på knærne i krise versus et land født med gullskje i Nordsjøen bør være rått parti.

Å stadig få gjentatt at Norge mangler arbeidskraft, det er trist å høre for de som sliter på arbeidsmarkedet. Selv leser, og hører jeg, «den andre siden». Den om at det var 119 søkere til en enkel lagerjobb. Den om at det var 79 søkere til en deltids vaskejobb på Haukeland. Den om at det var 68 søkere til en kveldsjobb på Deli de Luca. Den om at høyt utdannede har gått årevis uten jobb. Den om at når en har passert 45-50 år, er en for gammel. Den om 18-åringen som droppet ut av teoriskolen og ikke får jobb, osv., osv.

For alle disse er det en ekstrabelastning å leve med det gale bildet om at «Norge mangler arbeidskraft». I tillegg til de sosiale, psykiske og helsemessige konsekvensene ledighet medfører for individet og familien blir de stadig vekk mint på at de er latsabber. For øvrig ikke en særlig hyggelig karakteristikk i landet hvor «gatene skal være fylt av kjærlighet».

Jo da, det er riktig at det i noen bransjer mangler arbeidskraft. En årsak er at de jobbene som er ledige ikke matcher de menneskene som er ledige. Kanskje av den enkle grunn at det ikke er alle som egner seg som hjelpepleiere, økonomer, ingeniører eller provisjonsselgere? Dessuten varierer arbeidskraftbehovet fra bransje til bransje stadig vekk, så det er ikke enkelt å ha folk til alle til enhver tid.

Men det bør være rimelig enkelt å forstå at når vi har 3-400.000 som vil og kan jobbe og noen titusen ledige stillinger, da mangler vi ikke arbeidskraft – da mangler vi jobber!

Arbeidsinnvandringens utfordringer
Vi har fått et nytt innvandringsproblem; vi klarer ikke å inkludere de som allerede er bosatt her i arbeidslivet, samtidig som vi tar inn titusenvis nye arbeidstakere. I 2012 gikk 99 av 100 nye jobber til innvandrere.

FAFO-forsker Jon Erik Dølvik sier følgende: «Det kan være litt for lett for arbeidsgiverne å ta inn folk fra utlandet i stedet for nordmenn som kanskje har litt mer bagasje, og dermed er mindre produktive. Utenlandsk arbeidskraft er en del av løsningen på et akutt problem. Samtidig kan det lett bli en sovepute fordi det ikke blir like nødvendig å få flere nordmenn ut i arbeidslivet», sier forskeren.

Det er fare for at det har festet seg en holdning om at de nordmenn som ikke har jobb, de er ikke bra nok. De er NAV’erne. Den holdningen bidrar politikere, media og professorer til ved stadig å minne arbeidsgivere på at vi så å si ikke har ledighet i landet. Det blir da en nærliggende tanke hos arbeidsgivere at det er tryggere å ansette nye arbeidsinnvandrere i stedet for det de tror er litt mer usikre etniske nordmenn, eller innvandrere som alt er kommet hit.

Arbeidsinnvandringen sees nå tydeligst i hotell, restaurant, butikk, bygg og anlegg, blant bussjåfører, hjelpepleiere og på bilverksteder. Men vi er et bittelite land i en stor verden – vi kan alle erstattes av en som har mer kunnskap, mer erfaring, og/eller er mer produktiv. Jeg tror ikke det er veien å gå. Vi har nok godt av noen flere innbyggere her på berget, men fri flyt uten kontroll er ikke bra for noen. Dessuten bør vi heller hjelpe til der de bor i dag – til deres og vårt beste.

Det at utlendinger kommer og tar jobbene fra oss som allerede bor her er en kilde til konflikt som vil bli større og større – om vi ikke raskt gjør noe. Åpen og ærlig debatt om fordeler og utfordringer er en god start mot å finne løsninger.

Klasseskillet
En annen stor kilde til konflikt er gapet mellom fattig og rik. Norske lønninger har på 10 år gjennomsnittlig steget med 55-60%. Dvs at en som tjente 250.000 for 10 år siden, han/hun tjener i dag ca. 400.000. En slik vekst har vi ikke i trygdeytelsene. Arbeidsinnvandringen fra Sverige og EØS/Øst-Europa fører til at Norge og nordmenn flest blir rikere. Det er imidlertid mager trøst for de som er ledige, for de blir ikke rikere. Noen betaler altså prisen for andres rikdom. Balansen mellom å gi for lite og for mye trygd er vanskelig. Den bør være lettere når man forstår at ledighet, for de aller fleste, ikke skyldes latskap.

Når mennesker over tid ikke har jobb, og i tillegg har lite penger, da er faren for at det blir bråk i en eller annen form, relativt stor. Vi trenger ikke gå langt ut i verden for å se det.

«Ledighet er roten til alt ondt», heter et gammelt ordtak. Derfor er det utrolig viktig at så mange som overhodet mulig, helst alle, har en jobb å gå til. Det vitner om passivitet, likegyldighet og mangel på empati å la en befolkning på størrelse med hele Bergen og omegn gå rundt uten at det er en ledig jobb å søke på som de kan få. Som ledig får man dekket knapt 1 av 5 av behovene i Maslows behovspyramide. Å gå ledig er ikke bra – hverken for enkeltmennesket, familiene, samfunnet eller økonomien. Det er i tillegg særs dårlig utnyttelse av flotte ressurser.

Det må være bedre økonomi, for samfunn og enkeltmenneske, å la en person få 28.000 i brutto lønn for å jobbe, enn å la den samme personen motta 14.000 i netto stønad for å gå ledig.

Løsningen
Som gründer har jeg svært liten innflytelse på arbeidsinnvandringen eller størrelsen på trygdeytelsene, utenom kanskje å skrive artikler som denne. Men jeg er vant til å finne løsninger. Her er løsningen uhyre enkel: er det for få jobber, må det skapes flere.

Da det i fjor var nesten like mange konkurser som det var nyetablerte firmaer, og vi er langt under EU-gjennomsnittet på innovasjon, ja da har vi utfordringer. Vi må både sørge for flere etableringer, og at flere lykkes.

Det positive i situasjonen er at Norge har alle muligheter! Vi har penger, vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt på, og vi har haugevis med gode forretningsidéer. Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har en arbeidsstyrke på drøye 2.6 mill. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

BIE Innovasjon tar tak i utfordringene; vi har utviklet en modell som øker mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser, vi har en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet – og vi inviterer alle til å være med på «Jobbskapingsdugnaden». Kom an, bli med på en samfunnsnyttig dugnad du også: Alle tjener på at alle er i jobb.