BIErøkteren

BIErøkteren

Kunnskap er redningen - eller?

PengebrukPosted by Jan Myhre Tue, February 16, 2016 13:16:21

"Vi visste vel fra før at vi befinner oss på en brennende plattform og at det er kunnskap og kompetanse som er redningen". Dette skriver rektor ved UiO som en kommentar til Produktivitetskommisjonens andre rapport.

Det er vel og bra å ha kunnskapsrike ledige, men ville de ikke heller hatt jobb? Mitt poeng er at det er jobbskaping og kreativitet som er redningen i en omstillingstid med økende ledighet. Over hele verden ser vi ledighet, mye ledighet blant kunnskapsrike mennesker. Det bør være bevis nok for at hverken bachelor eller master er redningen.

Rektor må selvsagt forsvare sin stand. Medlemmene av kommisjonen er vel heller ikke kjent for entreprenørskapsånd - og det kryr ikke av gründere i forvaltningen. Kanskje derfor NAV kun bruker 0,15% av sine 7-8 tiltaksmilliarder på jobbskaping og egenetablering?

I en tid hvor ledigheten i Norge skyter i været med rekordfart, bruker NAV 99,85% av tiltaksmidlene på å lære folk å søke jobb - samt å holde dem i aktivitet i et eller annet mer eller mindre matnyttig tiltak. Ikke videre kunnskapsrikt, spør du meg.

For å bli en vellykket jobbskaper kreves spesielle egenskaper. Du kan ikke lese deg til disse. Derfor har da også mange suksessfulle næringsetablerere droppet ut av skolen, eller ikke vært spesielt skole (les teori) flinke. Det er selvsagt også eksempler på det motsatte, men den store majoriteten av jobbskapere er "uvanlige folk". Det er derfor det er så få selvstendig næringsdrivende. Men akk så viktig å legge forholdene til rette slik at det blir flere - nettopp fordi det er disse som er redningen.

Vi i BIE Innovasjon har fremsatt følgende forslag til representanter i regjeringen og til arbeidsministeren:


1. Minst 3% av tiltaksdeltakerne skal gå under gruppen "Jobbskaping og egenetablering". Jobbskaperkurs prioriteres.
2. Arbeidspraksis og lønnstilskudd må også tilbys bedrifter med få ansatte, og oppstartsbedrifter.
3. Fasen for dagpenger under etablering må økes fra 9 til 18 måneder.
4. I 2014 ble potten til "Jobbskapingsmidler" tatt ut av statsbudsjettet. Den bør snarest inn igjen, og intensjonen må være at den går til noen større prosjekter av nasjonal interesse - slik som BIE Innovasjon sitt pilotprosjekt. Størrelse: 50 millioner.

Vi venter fortsatt på tilbakemelding. Men de er vel for opptatt med å snakke med folk med den rette kompetansen...?