BIErøkteren

BIErøkteren

Norge har 400.000 arbeidssøkere!

JobbskapingsdugnadenPosted by Jan Myhre Mon, November 16, 2015 12:05:02

Å operere med en ledighetsstatistikk på 80.000 er rimelig langt fra virkelighetens verden, og en bruk av statistikk ingen er tjent med. Ifølge OECD kamuflerer Norge ledigheten. Vi må ta alvoret inn over oss og finne løsninger - ikke stikke hodet i sanden og håpe på et under. Slik ser antallet arbeidssøkere ut:

Bruttoledighet (summen av registrerte ledige og arbeidssøkere på tiltak, minus tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne): 99.400

+ Undersysselsatte (mennesker som er i jobb, men ønsker seg større stillingsbrøk) : 70.000 (26.000 årsverk)

+ Personer med nedsatt arbeidsevne: 203.000, hvorav 146.500 på AAP. Om vi antar at 2/3 av de siste ville hatt en 60% stilling får vi 97.600 reelle arbeidssøkere og 58.600 årsverk.

+ Uføre: SSB har foretatt en undersøkelse som viser at 87.000 av disse ville hatt jobb. Om vi antar at samtlige ville hatt 30% stilling utgjør det 26.100 årsverk.

+ Arbeidssøkere ikke registrert noe sted (NEET - neither in education, employment or training, uten trygd/inntekt): 40.000 under 30 år. Anslag +30: 40.000. Anslagsvis 80% av disse er reelle arbeidssøkere = 64.000. (51.200 årsverk).

Totalt antall arbeidssøkere: 418.000 (ikke medregnet de som oppholder seg her fra Norden eller EU for å søke jobb, nyankomne flyktninger eller de som oppholder seg her ulovlig).

15% av arbeidsstyrken...


Til ettertanke: Tallet har holdt seg ganske stabilt i mange år.

Ledige stillinger:
Registrert iflg. SSB: 21.000. Om vi antar at det kun er 1 av 3 jobber som registreres hos SSB, og at gjennomsnittlig stillingsbrøk i utlyste stillinger er 60%, har vi 37.800 årsverk ubesatt.

Ut fra disse tallene har BIE Innovasjon beregnet at det i dag er behov for å skape 225.000 nye heltidsstillinger - om alle som kan og vil skal få arbeide så mye de ønsker.

NAV operer også med 400.000: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/NAV+i+media/bedre-enn-sitt-rykte

LO har kommet frem til samme tall (400.000) i sin beregning av "utenforskapet": http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Integrering/Hverken-800-000-eller-650-000-star-utenfor-arbeidslivet/


Det kan sikkert diskuteres om det korrekte behovet for heltidsstillinger er 140.000, 190.000, 225.000 eller 260.000. For meg som samfunnsengasjert borger og jobbskaper er det uvesentlig. Vi har en utfordring! Skal vi gå igang, eller skal vi gi blaffen, stikke hodet i sanden, og si at "I Norge er det da nesten ikke ledighet, bare 3-4%"? Valget for fremtiden er ditt.

Det er liten tvil om at det er svært stort behov for jobbskaping. Derfor har BIE Innovasjon bl. a. utviklet BIE-modellen, og tatt initiativet til Jobbskapingsdugnaden.

Bli med på den du også!Linker:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/OECD-Norge-kamuflerer-arbeidsledigheten-5565720.html

https://www.ssb.no/215912/arbeidsledige-og-undersysselsatte-15-74-%C3%A5r-etter-kj%C3%B8nn-og-%C3%B8nsket-arbeidstid-per-uke.tilbud-av-ukeverk-a-37-5-timer-aku.1-000

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H0-tgPdmyAQJ:https://www.nav.no/no/NAV%2Bog%2Bsamfunn/Statistikk/AAP%2Bnedsatt%2Barbeidsevne%2Bog%2Buforetrygd%2B-%2Bstatistikk/Nyheter/_attachment/425326%3F_download%3Dtrue%26_ts%3D15088e38aa8+&cd=1&hl=no&ct=clnk

http://www.ssb.no/akutu/

http://www.aftenposten.no/meninger/Hva-gjor-de-40000-unge-som-hverken-studerer_-jobber-eller-naver-7821207.html
http://www.arbeidslivet.no/Velferd/Sosialpolitikk/100-000-unge-utenfor-arbeid-og-utdanning/