BIErøkteren

BIErøkteren

Vi trenger ikke NAV til alt!

PengebrukPosted by Jan Myhre Mon, September 21, 2015 10:43:32

Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har en arbeidsstyrke på drøye 2.7 mill. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da? Ikke hvis vi prioriterer rett.

NAV kjøper tiltaksplasser for rundt 7 milliarder kroner årlig. I juni hadde vi 67764 tiltaksdeltakere. Av disse kom 104 under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering” - 0,15%. Antallet er redusert fra året før, og har vært stabilt langt under 0,5% i mange år.

99,85% av de 7 milliardene går altså til andre tiltak enn det å skape nye jobber. Hvorfor? Det virker jo som om det er tverrpolitisk enighet om at innovasjon og jobbskaping er viktig nå.

Ikke alle 7 milliardene kan gå til jobbskaping. Noen av de med nedsatt arbeidsevne trenger oppfølgingstiltak over tid. Noen trenger bedre norskkunnskaper osv. Men det må skapes en holdningsendring - aktiv jobbskaping må bli likestilt med aktiv jobbsøking.

Her er noen punkter til den nye NAV-sjefen Sigrun Vågeng og til statsråd Robert Erikssons ekspertgruppe:
1. Minst 3% av tiltaksdeltakerne skal gå under gruppen "Jobbskaping og egenetablering". Jobbskaperkurs prioriteres.
2. Arbeidspraksis og lønnstilskudd må også tilbys bedrifter med få ansatte, og oppstartsbedrifter.
3. Fasen for dagpenger under etablering må økes fra 9 til 18 måneder.

Ledige og arbeidsgivere trenger ikke NAV
Fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland sier at de ikke har tilstrekkelig oversikt over effekten av pengebruken. NAV bruker altså 7 milliarder uten å vite nok om hva resultatene for den enkelte er. Jeg kan fortelle henne det - de er elendige! Mange går på 3-4 jobbklubber, motivasjonskurs o.l. og har flere praksisplasser uten resultat. Jovisst kommer flere av deltakerne ut i jobb i løpet av tiltaksperioden, men det hadde de aller, aller fleste gjort uten tiltak også.

Av en eller annen grunn synes NAV, og flere med dem, å tro at ledige flest er så dumme at de ikke klarer å finne seg en jobb - eller at arbeidsgiverne er så hjelpesløse at de ikke klarer å skaffe ansatte - uten at NAV er inne i bildet med et eller annet tiltak.

Når Monland sier at "NAV må bli arbeidsmarkedets møteplass" synes det å være et uttrykk for denne misforståelsen om at arbeidsgiver og arbeidssøker ikke finner hverandre uten hjelp fra NAV. Vis meg den arbeidsgiver som ikke vet hva praksisplass- og lønnstilskuddsordningen er. Vis meg den arbeidsgiver som ikke finner frem på nav.no sine sider - der står det meste om tilskudd og tilrettelegging. Jeg tror også arbeidssøkere flest fint klarer å kommunisere NAV sine tilbud for seg til arbeidsgiver. Jeg er sikker på at hadde vi hatt 400.000 ledige stillinger som passet "folk flest", da hadde arbeidsgiver og arbeidssøker funnet hverandre, helt på egenhånd.

Jobbskaping
Vi har ca 400.000 arbeidssøkende mennesker som vil og kan jobbe og noen titusen ledige stillinger. Vi mangler ikke arbeidskraft - vi mangler jobber! Da hjelper det ikke å være verdensmester i å skrive søknad eller formidle jobber eller gå på skole - da må man først og fremst forsøke å bli verdensmester i jobbskaping!

Store tall er vanskelige å forholde seg til, så her et eksempel på individnivå. En ledig mottar 18.000,- i brutto trygd pr. måned. En tiltaksplass koster 10.000,- pr. mnd. Totalt kr. 28.000,-. Det må da være bedre at personen får 30.000,- i brutto lønn for å jobbe, enn 28.000,- for ikke å jobbe? Bedre for den enkelte, for familien, for utjevningen fattig/rik, og for samfunnet.

Jobbskaping skjer både i privat og offentlig sektor. Hvert eneste år er det haugevis med gode forretningsidèer som aldri blir realisert - vi er langt under EU-gjennomsnittet på innovasjon. Mer fokus på, og midler til, aktiv jobbskaping vil bidra til å få fart på innovasjonen og forretningsutviklingen i det private. Vi har også en mengde uløste oppgaver som burde vært gjort: vi har underbemannede syke- og aldershjem, vi har skoler som råtner, veier og fortau som ikke ser ut, og vi har landskap som gror igjen. For å nevne noe. Men i stedet for å betale noen for å gjøre disse jobbene setter vi folk på trygd og tiltak. Forstå det den som kan!

Et siste konkret eksempel på jobbskaping er tollvesenet. De tar ca. 1% av dopet og andre ulovlige varer som flyter inn. Ansettes flere tollere blir det mindre kriminalitet, politiet fritas for noen arbeidsoppgaver og kan konsentrere seg om det de ikke rekker over i dag, vi får færre personlige tragedier - og det kommer inn penger i statskassa i form av toll og avgifter.

Vi har råd til haugevis med Securitasvakter som skal ta snikere på buss og bane, men ikke tollere. Pussig.

Lykke til med å snu skuta til en vettug kurs, Sigrun Vågeng.