BIErøkteren

BIErøkteren

Manglende jobbskaping koster oss 225 milliarder - årlig!

PengebrukPosted by Jan Myhre Thu, June 16, 2016 16:18:24
Det at vi ikke klarer å skape arbeidsplasser til alle som kan og vil jobbe betyr at vi taper 225 milliarder i verdiskaping, hvert år.

Summerer man lønnskostnader inkl. sosiale kostnader, driftsresultat og merverdiavgift anslår BIE Innovasjon at verdiskapingen pr person i lønnet arbeid er på 1 million kroner. I Norge har vi arbeidssøkere tilsvarende 225.000 heltidsstillinger.

Utenom tapt verdiskaping kommer utgifter forbundet med sykdom, uføre og økt trygdeutbetaling.

Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil jobbe. Norge har alle muligheter! Vi har penger, vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt på, og vi har haugevis med gode forretningsidéer. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har sysselsatt drøye 2.6 millioner personer. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

BIE Innovasjon tar tak i utfordringene; vi har utviklet en modell som øker mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser, vi har en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet – og vi inviterer alle til å være med på «Jobbskapingsdugnaden».

Hører du det, Erna? 225 milliarder! Du bør bruke mye mer penger på jobbskaping. Alle tjener på at alle er i jobb.Kunnskap er redningen - eller?

PengebrukPosted by Jan Myhre Tue, February 16, 2016 13:16:21

"Vi visste vel fra før at vi befinner oss på en brennende plattform og at det er kunnskap og kompetanse som er redningen". Dette skriver rektor ved UiO som en kommentar til Produktivitetskommisjonens andre rapport.

Det er vel og bra å ha kunnskapsrike ledige, men ville de ikke heller hatt jobb? Mitt poeng er at det er jobbskaping og kreativitet som er redningen i en omstillingstid med økende ledighet. Over hele verden ser vi ledighet, mye ledighet blant kunnskapsrike mennesker. Det bør være bevis nok for at hverken bachelor eller master er redningen.

Rektor må selvsagt forsvare sin stand. Medlemmene av kommisjonen er vel heller ikke kjent for entreprenørskapsånd - og det kryr ikke av gründere i forvaltningen. Kanskje derfor NAV kun bruker 0,15% av sine 7-8 tiltaksmilliarder på jobbskaping og egenetablering?

I en tid hvor ledigheten i Norge skyter i været med rekordfart, bruker NAV 99,85% av tiltaksmidlene på å lære folk å søke jobb - samt å holde dem i aktivitet i et eller annet mer eller mindre matnyttig tiltak. Ikke videre kunnskapsrikt, spør du meg.

For å bli en vellykket jobbskaper kreves spesielle egenskaper. Du kan ikke lese deg til disse. Derfor har da også mange suksessfulle næringsetablerere droppet ut av skolen, eller ikke vært spesielt skole (les teori) flinke. Det er selvsagt også eksempler på det motsatte, men den store majoriteten av jobbskapere er "uvanlige folk". Det er derfor det er så få selvstendig næringsdrivende. Men akk så viktig å legge forholdene til rette slik at det blir flere - nettopp fordi det er disse som er redningen.

Vi i BIE Innovasjon har fremsatt følgende forslag til representanter i regjeringen og til arbeidsministeren:


1. Minst 3% av tiltaksdeltakerne skal gå under gruppen "Jobbskaping og egenetablering". Jobbskaperkurs prioriteres.
2. Arbeidspraksis og lønnstilskudd må også tilbys bedrifter med få ansatte, og oppstartsbedrifter.
3. Fasen for dagpenger under etablering må økes fra 9 til 18 måneder.
4. I 2014 ble potten til "Jobbskapingsmidler" tatt ut av statsbudsjettet. Den bør snarest inn igjen, og intensjonen må være at den går til noen større prosjekter av nasjonal interesse - slik som BIE Innovasjon sitt pilotprosjekt. Størrelse: 50 millioner.

Vi venter fortsatt på tilbakemelding. Men de er vel for opptatt med å snakke med folk med den rette kompetansen...?

Vi trenger ikke NAV til alt!

PengebrukPosted by Jan Myhre Mon, September 21, 2015 10:43:32

Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har en arbeidsstyrke på drøye 2.7 mill. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da? Ikke hvis vi prioriterer rett.

NAV kjøper tiltaksplasser for rundt 7 milliarder kroner årlig. I juni hadde vi 67764 tiltaksdeltakere. Av disse kom 104 under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering” - 0,15%. Antallet er redusert fra året før, og har vært stabilt langt under 0,5% i mange år.

99,85% av de 7 milliardene går altså til andre tiltak enn det å skape nye jobber. Hvorfor? Det virker jo som om det er tverrpolitisk enighet om at innovasjon og jobbskaping er viktig nå.

Ikke alle 7 milliardene kan gå til jobbskaping. Noen av de med nedsatt arbeidsevne trenger oppfølgingstiltak over tid. Noen trenger bedre norskkunnskaper osv. Men det må skapes en holdningsendring - aktiv jobbskaping må bli likestilt med aktiv jobbsøking.

Her er noen punkter til den nye NAV-sjefen Sigrun Vågeng og til statsråd Robert Erikssons ekspertgruppe:
1. Minst 3% av tiltaksdeltakerne skal gå under gruppen "Jobbskaping og egenetablering". Jobbskaperkurs prioriteres.
2. Arbeidspraksis og lønnstilskudd må også tilbys bedrifter med få ansatte, og oppstartsbedrifter.
3. Fasen for dagpenger under etablering må økes fra 9 til 18 måneder.

Ledige og arbeidsgivere trenger ikke NAV
Fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland sier at de ikke har tilstrekkelig oversikt over effekten av pengebruken. NAV bruker altså 7 milliarder uten å vite nok om hva resultatene for den enkelte er. Jeg kan fortelle henne det - de er elendige! Mange går på 3-4 jobbklubber, motivasjonskurs o.l. og har flere praksisplasser uten resultat. Jovisst kommer flere av deltakerne ut i jobb i løpet av tiltaksperioden, men det hadde de aller, aller fleste gjort uten tiltak også.

Av en eller annen grunn synes NAV, og flere med dem, å tro at ledige flest er så dumme at de ikke klarer å finne seg en jobb - eller at arbeidsgiverne er så hjelpesløse at de ikke klarer å skaffe ansatte - uten at NAV er inne i bildet med et eller annet tiltak.

Når Monland sier at "NAV må bli arbeidsmarkedets møteplass" synes det å være et uttrykk for denne misforståelsen om at arbeidsgiver og arbeidssøker ikke finner hverandre uten hjelp fra NAV. Vis meg den arbeidsgiver som ikke vet hva praksisplass- og lønnstilskuddsordningen er. Vis meg den arbeidsgiver som ikke finner frem på nav.no sine sider - der står det meste om tilskudd og tilrettelegging. Jeg tror også arbeidssøkere flest fint klarer å kommunisere NAV sine tilbud for seg til arbeidsgiver. Jeg er sikker på at hadde vi hatt 400.000 ledige stillinger som passet "folk flest", da hadde arbeidsgiver og arbeidssøker funnet hverandre, helt på egenhånd.

Jobbskaping
Vi har ca 400.000 arbeidssøkende mennesker som vil og kan jobbe og noen titusen ledige stillinger. Vi mangler ikke arbeidskraft - vi mangler jobber! Da hjelper det ikke å være verdensmester i å skrive søknad eller formidle jobber eller gå på skole - da må man først og fremst forsøke å bli verdensmester i jobbskaping!

Store tall er vanskelige å forholde seg til, så her et eksempel på individnivå. En ledig mottar 18.000,- i brutto trygd pr. måned. En tiltaksplass koster 10.000,- pr. mnd. Totalt kr. 28.000,-. Det må da være bedre at personen får 30.000,- i brutto lønn for å jobbe, enn 28.000,- for ikke å jobbe? Bedre for den enkelte, for familien, for utjevningen fattig/rik, og for samfunnet.

Jobbskaping skjer både i privat og offentlig sektor. Hvert eneste år er det haugevis med gode forretningsidèer som aldri blir realisert - vi er langt under EU-gjennomsnittet på innovasjon. Mer fokus på, og midler til, aktiv jobbskaping vil bidra til å få fart på innovasjonen og forretningsutviklingen i det private. Vi har også en mengde uløste oppgaver som burde vært gjort: vi har underbemannede syke- og aldershjem, vi har skoler som råtner, veier og fortau som ikke ser ut, og vi har landskap som gror igjen. For å nevne noe. Men i stedet for å betale noen for å gjøre disse jobbene setter vi folk på trygd og tiltak. Forstå det den som kan!

Et siste konkret eksempel på jobbskaping er tollvesenet. De tar ca. 1% av dopet og andre ulovlige varer som flyter inn. Ansettes flere tollere blir det mindre kriminalitet, politiet fritas for noen arbeidsoppgaver og kan konsentrere seg om det de ikke rekker over i dag, vi får færre personlige tragedier - og det kommer inn penger i statskassa i form av toll og avgifter.

Vi har råd til haugevis med Securitasvakter som skal ta snikere på buss og bane, men ikke tollere. Pussig.

Lykke til med å snu skuta til en vettug kurs, Sigrun Vågeng.NAV feilmedisinerer

PengebrukPosted by Jan Myhre Thu, June 25, 2015 21:04:38

I 2013 kom 0,24% av tiltaksdeltakerne i NAV under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering”. Noen må være blinde for den opplagte løsningen på arbeidsledigheten.

I en diskusjon sier tjenestedirektøren i NAV: “Jeg er enig i at NAV først og fremst må prioritere arbeid. Ambisjonen er at vi skal løfte oss mange divisjoner på å jobbe ut mot arbeidsmarkedet og på å formidle folk til jobber”.

Videre sier han: ”I dag faller ungdom utenfor arbeidsmarkedet først og fremst på grunn av mangel på kompetanse”.

I et annet intervju på nrk.no sier NAV-direktøren i Rogaland, sitat: “Skole er den eneste garantien for å få en jobb og fremtidig inntekt”.

BIE Innovasjon mener dette er en alt for snever, gammeldags og passiv tankegang. Vi vet nemlig at det er mange drop-outs som er blitt riktig vellykkete gründere og jobbskapere.

Når vi har ca 400.000 mennesker som vil og kan jobbe og noen titusen ledige stillinger, da mangler vi ikke arbeidskraft - da mangler vi jobber! Da hjelper det ikke å være verdensmester i å skrive søknad eller formidle jobber eller gå på skole - da må man først og fremst forsøke å bli verdensmester i jobbskaping!

Dessverre synes direktørenes tankegang å være utbredt i NAV. Kan det tenkes at ikke mange akademikere i embetsverket har særlig greie på, eller følelse for, næringsetablering?

Det er mye enklere å rope halleluja enn å utføre undere. Dvs å lære noen å skrive CV og pushe de til å søke på ledige stillinger er noe enhver kursarrangør klarer, mens det å hjelpe noen til å etablere en ny bedrift/skape en ny arbeidsplass er en helt annen skål. Dette er en annen viktig årsak til at man satser på jobbsøkertiltak tror jeg.

Faktum er i hvert fall at så å si ingen av tiltaksmidlene NAV bruker går til jobbskapingsrelaterte tiltak. I NAV sin tabell for 2013 over tiltaksdeltakere fordelt på tiltakstype fremgår det at 0% av deltakerne kom under gruppen ”Jobbskaping og egenetablering”…

Av 72716 tiltaksdeltakere var det 173 jobbskapingsrelaterte (0,24%, avrundet til 0% i tabellen).

I 1992 var jeg på besøk på stortinget. Resultatet av det var bl. a. at det ble satt av 10 millioner til Jobbskapingsrelaterte tiltak utenom arbeidsmarkedsetatens regi. Jeg tror, kjære politikere, at dersom ikke NAV endrer pengebruken sin, bør dere vurdere å hundredoble den potten, og også ta den tilbake til dens opprinnelige intensjon. Om dere må ta pengene noe sted fra, kan dere ta fra det som NAV i dag sløser bort på jobbsøkerkurs. Feilmedisinering er noe som bør høre helsesektoren til.