BIErøkteren

BIErøkteren

Etter USA valget

JobbskapingsdugnadenPosted by Jan Myhre Fri, November 11, 2016 10:26:30

Forstår norske politikere NÅ?

Forstår de nå det viktigste:
- innbyggerne må ha en god jobb, og
- husholdningene må ha en god inntekt.

Forstår de nå at de må satse på Jobbskaping? Vil de nå støtte BIE sine Jobbskapingsprosjekter?

Takk til det amerikanske folk som har sagt fra! Håper vi andre forstår hva de sier.Norge har 400.000 arbeidssøkere!

JobbskapingsdugnadenPosted by Jan Myhre Mon, November 16, 2015 12:05:02

Å operere med en ledighetsstatistikk på 80.000 er rimelig langt fra virkelighetens verden, og en bruk av statistikk ingen er tjent med. Ifølge OECD kamuflerer Norge ledigheten. Vi må ta alvoret inn over oss og finne løsninger - ikke stikke hodet i sanden og håpe på et under. Slik ser antallet arbeidssøkere ut:

Bruttoledighet (summen av registrerte ledige og arbeidssøkere på tiltak, minus tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne): 99.400

+ Undersysselsatte (mennesker som er i jobb, men ønsker seg større stillingsbrøk) : 70.000 (26.000 årsverk)

+ Personer med nedsatt arbeidsevne: 203.000, hvorav 146.500 på AAP. Om vi antar at 2/3 av de siste ville hatt en 60% stilling får vi 97.600 reelle arbeidssøkere og 58.600 årsverk.

+ Uføre: SSB har foretatt en undersøkelse som viser at 87.000 av disse ville hatt jobb. Om vi antar at samtlige ville hatt 30% stilling utgjør det 26.100 årsverk.

+ Arbeidssøkere ikke registrert noe sted (NEET - neither in education, employment or training, uten trygd/inntekt): 40.000 under 30 år. Anslag +30: 40.000. Anslagsvis 80% av disse er reelle arbeidssøkere = 64.000. (51.200 årsverk).

Totalt antall arbeidssøkere: 418.000 (ikke medregnet de som oppholder seg her fra Norden eller EU for å søke jobb, nyankomne flyktninger eller de som oppholder seg her ulovlig).

15% av arbeidsstyrken...


Til ettertanke: Tallet har holdt seg ganske stabilt i mange år.

Ledige stillinger:
Registrert iflg. SSB: 21.000. Om vi antar at det kun er 1 av 3 jobber som registreres hos SSB, og at gjennomsnittlig stillingsbrøk i utlyste stillinger er 60%, har vi 37.800 årsverk ubesatt.

Ut fra disse tallene har BIE Innovasjon beregnet at det i dag er behov for å skape 225.000 nye heltidsstillinger - om alle som kan og vil skal få arbeide så mye de ønsker.

NAV operer også med 400.000: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/NAV+i+media/bedre-enn-sitt-rykte

LO har kommet frem til samme tall (400.000) i sin beregning av "utenforskapet": http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Integrering/Hverken-800-000-eller-650-000-star-utenfor-arbeidslivet/


Det kan sikkert diskuteres om det korrekte behovet for heltidsstillinger er 140.000, 190.000, 225.000 eller 260.000. For meg som samfunnsengasjert borger og jobbskaper er det uvesentlig. Vi har en utfordring! Skal vi gå igang, eller skal vi gi blaffen, stikke hodet i sanden, og si at "I Norge er det da nesten ikke ledighet, bare 3-4%"? Valget for fremtiden er ditt.

Det er liten tvil om at det er svært stort behov for jobbskaping. Derfor har BIE Innovasjon bl. a. utviklet BIE-modellen, og tatt initiativet til Jobbskapingsdugnaden.

Bli med på den du også!Linker:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/OECD-Norge-kamuflerer-arbeidsledigheten-5565720.html

https://www.ssb.no/215912/arbeidsledige-og-undersysselsatte-15-74-%C3%A5r-etter-kj%C3%B8nn-og-%C3%B8nsket-arbeidstid-per-uke.tilbud-av-ukeverk-a-37-5-timer-aku.1-000

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H0-tgPdmyAQJ:https://www.nav.no/no/NAV%2Bog%2Bsamfunn/Statistikk/AAP%2Bnedsatt%2Barbeidsevne%2Bog%2Buforetrygd%2B-%2Bstatistikk/Nyheter/_attachment/425326%3F_download%3Dtrue%26_ts%3D15088e38aa8+&cd=1&hl=no&ct=clnk

http://www.ssb.no/akutu/

http://www.aftenposten.no/meninger/Hva-gjor-de-40000-unge-som-hverken-studerer_-jobber-eller-naver-7821207.html
http://www.arbeidslivet.no/Velferd/Sosialpolitikk/100-000-unge-utenfor-arbeid-og-utdanning/Landet trenger en jobbskapingsdugnad!

JobbskapingsdugnadenPosted by Jan Myhre Thu, June 25, 2015 20:36:19

Beregninger BIE Innovasjon har gjort viser at om alle arbeidssøkende skulle fått jobbe så mye de kan og vil måtte vi i dag ha skapt 225.000 nye heltidsstilinger.

Når en hører politikerne, fagforeninger og media i dag kan det nesten virke som om Norge mangler arbeidstakere – og at de som ikke har jobb er latsabber. Det er det bildet som er skapt.

Fra nyhetene er vi vant til å høre at ledigheten er på rundt 4%. Men i den statistikken er det hundretusener som ikke er regnet med, bl. a. de undersysselsatte, de som er på tiltak, personer med nedsatt funksjonsevne, uføre som kan jobbe deltid, samt de som ikke er registrert noe sted. Dette er alle mennesker som vil ha en jobb, men som ikke får det. Anslagsvis utgjør dette 380.000 personer, eller ca. 14 % av arbeidsstyrken – omregnet til heltidsstillinger 225.000.

Ledighet skyldes altså ikke latskap. Ledighet skyldes at det skapes for få jobber. Det er utfordringen vår. Det er den utfordringen vi må se i øynene, i stedet for å stikke hodet i sanden, og si at «i Norge er det da nesten ikke ledighet». Det er heller ikke mye å skryte av at vi har ”Europas laveste ledighet” – et Europa på knærne i krise versus et land født med gullskje i Nordsjøen bør være rått parti.

Å stadig få gjentatt at Norge mangler arbeidskraft, det er trist å høre for de som sliter på arbeidsmarkedet. Selv leser, og hører jeg, «den andre siden». Den om at det var 119 søkere til en enkel lagerjobb. Den om at det var 79 søkere til en deltids vaskejobb på Haukeland. Den om at det var 68 søkere til en kveldsjobb på Deli de Luca. Den om at høyt utdannede har gått årevis uten jobb. Den om at når en har passert 45-50 år, er en for gammel. Den om 18-åringen som droppet ut av teoriskolen og ikke får jobb, osv., osv.

For alle disse er det en ekstrabelastning å leve med det gale bildet om at «Norge mangler arbeidskraft». I tillegg til de sosiale, psykiske og helsemessige konsekvensene ledighet medfører for individet og familien blir de stadig vekk mint på at de er latsabber. For øvrig ikke en særlig hyggelig karakteristikk i landet hvor «gatene skal være fylt av kjærlighet».

Jo da, det er riktig at det i noen bransjer mangler arbeidskraft. En årsak er at de jobbene som er ledige ikke matcher de menneskene som er ledige. Kanskje av den enkle grunn at det ikke er alle som egner seg som hjelpepleiere, økonomer, ingeniører eller provisjonsselgere? Dessuten varierer arbeidskraftbehovet fra bransje til bransje stadig vekk, så det er ikke enkelt å ha folk til alle til enhver tid.

Men det bør være rimelig enkelt å forstå at når vi har 3-400.000 som vil og kan jobbe og noen titusen ledige stillinger, da mangler vi ikke arbeidskraft – da mangler vi jobber!

Arbeidsinnvandringens utfordringer
Vi har fått et nytt innvandringsproblem; vi klarer ikke å inkludere de som allerede er bosatt her i arbeidslivet, samtidig som vi tar inn titusenvis nye arbeidstakere. I 2012 gikk 99 av 100 nye jobber til innvandrere.

FAFO-forsker Jon Erik Dølvik sier følgende: «Det kan være litt for lett for arbeidsgiverne å ta inn folk fra utlandet i stedet for nordmenn som kanskje har litt mer bagasje, og dermed er mindre produktive. Utenlandsk arbeidskraft er en del av løsningen på et akutt problem. Samtidig kan det lett bli en sovepute fordi det ikke blir like nødvendig å få flere nordmenn ut i arbeidslivet», sier forskeren.

Det er fare for at det har festet seg en holdning om at de nordmenn som ikke har jobb, de er ikke bra nok. De er NAV’erne. Den holdningen bidrar politikere, media og professorer til ved stadig å minne arbeidsgivere på at vi så å si ikke har ledighet i landet. Det blir da en nærliggende tanke hos arbeidsgivere at det er tryggere å ansette nye arbeidsinnvandrere i stedet for det de tror er litt mer usikre etniske nordmenn, eller innvandrere som alt er kommet hit.

Arbeidsinnvandringen sees nå tydeligst i hotell, restaurant, butikk, bygg og anlegg, blant bussjåfører, hjelpepleiere og på bilverksteder. Men vi er et bittelite land i en stor verden – vi kan alle erstattes av en som har mer kunnskap, mer erfaring, og/eller er mer produktiv. Jeg tror ikke det er veien å gå. Vi har nok godt av noen flere innbyggere her på berget, men fri flyt uten kontroll er ikke bra for noen. Dessuten bør vi heller hjelpe til der de bor i dag – til deres og vårt beste.

Det at utlendinger kommer og tar jobbene fra oss som allerede bor her er en kilde til konflikt som vil bli større og større – om vi ikke raskt gjør noe. Åpen og ærlig debatt om fordeler og utfordringer er en god start mot å finne løsninger.

Klasseskillet
En annen stor kilde til konflikt er gapet mellom fattig og rik. Norske lønninger har på 10 år gjennomsnittlig steget med 55-60%. Dvs at en som tjente 250.000 for 10 år siden, han/hun tjener i dag ca. 400.000. En slik vekst har vi ikke i trygdeytelsene. Arbeidsinnvandringen fra Sverige og EØS/Øst-Europa fører til at Norge og nordmenn flest blir rikere. Det er imidlertid mager trøst for de som er ledige, for de blir ikke rikere. Noen betaler altså prisen for andres rikdom. Balansen mellom å gi for lite og for mye trygd er vanskelig. Den bør være lettere når man forstår at ledighet, for de aller fleste, ikke skyldes latskap.

Når mennesker over tid ikke har jobb, og i tillegg har lite penger, da er faren for at det blir bråk i en eller annen form, relativt stor. Vi trenger ikke gå langt ut i verden for å se det.

«Ledighet er roten til alt ondt», heter et gammelt ordtak. Derfor er det utrolig viktig at så mange som overhodet mulig, helst alle, har en jobb å gå til. Det vitner om passivitet, likegyldighet og mangel på empati å la en befolkning på størrelse med hele Bergen og omegn gå rundt uten at det er en ledig jobb å søke på som de kan få. Som ledig får man dekket knapt 1 av 5 av behovene i Maslows behovspyramide. Å gå ledig er ikke bra – hverken for enkeltmennesket, familiene, samfunnet eller økonomien. Det er i tillegg særs dårlig utnyttelse av flotte ressurser.

Det må være bedre økonomi, for samfunn og enkeltmenneske, å la en person få 28.000 i brutto lønn for å jobbe, enn å la den samme personen motta 14.000 i netto stønad for å gå ledig.

Løsningen
Som gründer har jeg svært liten innflytelse på arbeidsinnvandringen eller størrelsen på trygdeytelsene, utenom kanskje å skrive artikler som denne. Men jeg er vant til å finne løsninger. Her er løsningen uhyre enkel: er det for få jobber, må det skapes flere.

Da det i fjor var nesten like mange konkurser som det var nyetablerte firmaer, og vi er langt under EU-gjennomsnittet på innovasjon, ja da har vi utfordringer. Vi må både sørge for flere etableringer, og at flere lykkes.

Det positive i situasjonen er at Norge har alle muligheter! Vi har penger, vi har nok av uløste oppgaver å ta fatt på, og vi har haugevis med gode forretningsidéer. Det er ingen grunn til at det i Norge ikke skulle være nok lønnet arbeid til alle som kan og vil. Vi må bare ta alvoret inn over oss, finne løsninger, brette opp ermene og starte på jobben. Vi har en arbeidsstyrke på drøye 2.6 mill. Er det så vanskelig å skape 225.000 jobber til da?

BIE Innovasjon tar tak i utfordringene; vi har utviklet en modell som øker mulighetene for at oppstartsbedrifter utvikler seg til suksesser, vi har en bedriftspolicy som inkluderer flere i arbeidslivet – og vi inviterer alle til å være med på «Jobbskapingsdugnaden». Kom an, bli med på en samfunnsnyttig dugnad du også: Alle tjener på at alle er i jobb.